<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=875423625897521&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Afspraak of informatie?

De Cardiovasculaire effecten van een AV Fistel bij Chronical Kidney Disease: een reden tot zorg

Hemodynamische effecten en veranderingen als gevolg van een AVF creatie:
icon-1

Direct:

  • 10-20% stijging van de  cardiac output
  • verhoogde slag volume en hartfrequentie.
icon-2

Binnen 1 week:

  • Afname van plasma-renine en aldosteronspiegels.
  • Daling van Systemic Vascular Resistance and systolisch/diastolisch bloed druk.
icon-3

Lange-termijn consequenties:

  • Hartfalen met hoge output

Weet de Access Flow / Cardiac Output Ratio

De ratio van access flow en cardiac output is een  belangrijke klinsche indicator. De hartfunctie moet worden beoordeeld met behulp van ultrasoundverdunningstechnologie als de patiënt waarden in het gele of rode bereik zoals hieronder weergegeven, raadt MacRae JM et al. aan

signal-1

 tot 25% van cardiac output

signal-2

hoger dan 30% van cardiac output

signal-3

40% of hoger  van cardiac output

MacRae JM et al, “Arteriovenous Fistula-associated High-output Cardiac Failure: A

banner
book

How Non-Invasive Cardiac Function Assessment Can Help Your Patients

Learn more about how this non-invasive assessment can help keep your patients healthy and guard against complications from CVD in our updated guide.

Get the Guide